Logo Galadispuut

Cortège

Een moeilijk woord wat eigenlijk niet meer wil zeggen als dat er door een ceremoniemeester of pedel wordt aangekondigd wie de genodigde gasten zijn waarna deze gasten de feestruimte komen binnenschrijden.

Bij een studentengala worden de genodigde besturen door de ceremoniemeesters opgesteld en opgenoemd op volgorde van belangrijkheid cq anciënniteit. Na de cortège wordt het bal dan officieel geopend.

-- naar Na afloop --