Logo Galadispuut

Na afloop

Na een goed feest mag één ding nooit worden vergeten. Dit is het bedanken van de organisatie en degene die je heeft uitgenodigd om mee te gaan naar het feest. Hiervoor geldt dat als je schriftelijk bent uitgenodigd om naar het feest te gaan je ook schriftelijk je dank uit.

Naast het bedankje kan hier ook weer worden gerefereerd naar het uitnodigen waarbij tijdens de thee misschien wel hints zijn gegeven over de afloop van de avond. Als de heer de dame thuisbrengt is het moment om afscheid te nemen of nog even na te praten. Ook is het moment aangebroken waarop de gelukkigen de galaplicht zullen ontdekken.

-- naar Literatuur --