Logo Galadispuut

Inleiding

Wellevendheid berust op respect voor de persoonlijkheid van de medemens en op zelfrespect. Wellevendheid brengt mee dat men steeds probeert het de ander zo plezierig mogelijk te maken, dat men hem zo min mogelijk hindert en niet kwetst, dat men hem op zijn gemak stelt en tot zijn recht laat komen.de uitingen van deze gezindheid, dat zijn ‘goede manieren’. Zonder goede manieren zou de omgang met anderen onvermijdelijk leiden tot botsingen en zich gekwetst voelen. Zonder goede manieren, zowel van de kant van de gastheer en gastvrouw als van de kant van de gast, zou geen gastvriendschap mogelijk zijn.

Uit de opvattingen omtrent goede manieren ontstond de etiquette: een geheel van gedragsregels dat, uitgedacht en opgesteld door zeer wellevende en fijnvoelende mensen uit vorige generaties en doorgegeven aan hun nageslacht, algemeen als juist en nuttig wordt ervaren. Bestonden deze gedragsregels niet, dan zou een ieder in elke situatie weer opnieuw moeten bedenken welke houding, welk gebaar in die situatie de juiste zou zijn. De etiquette is dus een hulpmiddel, een houvast bij onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Haar voorschriften zijn er niet om blindelings opgevolgd te worden, maar om met tact en verstand gehanteerd te worden. Strikt naleven van de etiquette, alleen om te demonstreren dat men weet ‘hoe het hoort’, kan een vergrijp tegen de goede manieren zijn, wanneer consideratie voor de ander daarbij in het gedrang komt; in zo’n geval zullen de goede manieren eisen dat men zondigt tegen de etiquette teneinde de ander niet te kwetsen.

Goede manieren, door opvoeding en oefening tot een tweede natuur geworden, verlenen de gastvrijheid haar charme en haar waarde. Kennis van de etiquette en vertrouwdheid met de toepassing geven zelfvertrouwen en de vrijheid om wellevendheid en gastvrijheid op eigen wijze te interpreteren.

-- naar Uitnodigen --