Logo Galadispuut

Dineren

Alvorens aan tafel te gaan dient men rekening te houden met de etiquette die bij het dineren van toepassing zijn. Hierbij gaat het om regeltjes over de tafelschikking en hoe men zich tijdens het eten dient te gedragen. De zogenaamde tafelmanieren. Naast de regeltjes moet de heer ook tijdig reserveren in een stijlvol restaurant wat bij het budget past.

Voor de tafelschikking is het van belang om te onthouden dat de dame en heer nooit naast elkaar plaatsnemen en men ook nooit dames naast elkaar zet. Bij een ronde tafel zit de dame rechts van de heer en een eventuele andere heer recht tegenover hem. Bij een lange tafel worden de beide uiteinden niet gebruikt en zit de dame tegenover haar begeleidende heer en naast of tussen andere heren.

De heren nemen pas plaats als de dames in het gezelschap zijn gesetteld.

Eenmaal aan tafel zorgt de heer voor zijn dame. Dit gaat vanaf het bestellen van het eten tot en met het opscheppen indien er geen ober is om dat te regelen. Ook het bestek geeft dingen aan. Tijdens het eten even pauzeren, dan legt men het bestek gekruist op het bord. Is men klaar met eten worden mes en vork diagonaal over het bord gelegd.

Het servet wordt tijdens het eten dubbelgevouwen op schoot gelegd, gebruikt om de mond af te vegen voor het drinken en onopgevouwen links van het bord op tafel gelegd als men klaar is met eten.

Tijdens het eten wordt er niet gerookt, het eten wordt niet geprakt en of fijngesneden. Men wacht met eten totdat iedereen heeft en de gastvrouw of heer begint. Ook zijn ellebogen op tafel uit den boze.

Over tafelmanieren kan je boeken vol schrijven, maar aangezien het dineren geen onderdeel van het Gala is wordt hier terugverwezen naar de literatuur.

-- naar Dansen --