Logo Galadispuut

Dansen

Bij een officieel feest als een gala hoort stijldansen. Later op de avond wordt het feest natuurlijk wel wat losser en kan er over gegaan worden op andere manieren van vertier.

Het dansen kent zo zijn regels over het hoe en wat. Het belangrijkste is dat men zich pas waagt op de dansvloer als men de edele danskunst onder de knie heeft. Hiervoor is dan ook een danscursus om het nodige te leren of op te halen voor menigeen van belang.

Danspaar in ballroomhoudingDe heer vraagt de dame ten dans, zij gaat voor naar de dansvloer en de heer begeleid haar terug. Een heer komt een dame aan het begin van de dans halen, anders komt hij onhoffelijk over. Bij weigering wordt door beiden de dans overgeslagen.

Bij een dame in herengezelschap wordt aan de begeleiding toestemming gevraagd. Alleen bij onhoffelijk gedrag en kennelijke staat van beschonkenheid wordt dit geweigerd. De dame kan vriendelijk bedanken alvorens haar begeleiding heeft ingestemd.

Heer laat dame draaienIs de dame in gezelschap van een oudere dame vraagt hij haar toestemming en danst eventueel met haar alvorens de jonge dame ten dans uit te nodigen.

Een heer in damesgezelschap gaat pas dansen als de dames bij een andere heer zijn ondergebracht.

De heer heeft de leiding op de dansvloer.

-- naar Cortège --